สูตรคำนวณฟรี

ดูเองได้ ทายเองเป็น ดูลายมือทายวาสนาหาโชคลาภ และสูตรคำนวณเลขเด็ด สูตรเลขจาก “ดาวเจ้าวัน” วิธีนี้นำมาจากการหา “ทักษา” ดาวเสวยอายุในทางโหราศาสตร์ไทย ให้ดูว่า วันที่เลขออกเป็นวันอะไร ก็ให้น้ำหนักกับเลขที่เป็น “ดาวเจ้าวัน” และดูจากเลขคู่มิตรของดาวเจ้าวัน เลขนั้นก็จะเป็นเลขเด่น

วันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5

วันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4

วันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6

วันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2

วันพฤหัสบดี เลข 5 เลขคู่มิตร คือ เลข 1

วันศุกร์ เลข 6, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 3

วันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9


ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 30 ธันวาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลข 0 มา

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 17 มกราคม 2559 เป็นวันอาทิตย์ เลข 1, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 5 งวดนี้เข้า 3 ตัว คือ 1 5 0

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันจันทร์ เลข 2, 0, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 4 งวดนี้เลข 0 มาเน้นๆ

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นวันอังคาร เลข 3, 0, 9 เลขคู่มิตร คือ เลข 6 งวดนี้เลขที่มาคือเลข 6 กับ 9

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 มีนาคม 2559 เป็นวันพุธ เลข 4, 8 เลขคู่มิตร คือ เลข 2 งวดนี้เลขที่มาคือเลข 8 กับ 2

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 1 เมษายน 2559 เป็นวันศุกร์ เลข 6 เลขคู่มิตร คือ เลข 3 งวดนี้คำนวณตามทักษาวัน ไม่เข้า

ตัวอย่างวิธีคำนวณงวดวันที่ 16 เมษายน 2559 เป็นวันเสาร์ เลข 7 เลขคู่มิตร คือ เลข 8 9 งวดนี้เลขที่มา มี 3 ตัวเลยทีเดียว คือ 9 8 7

ตัวอย่างทั้งหมดนี้ นับว่า “ใช้ได้” เป็นวิธีที่ง่าย ใช้ได้เป็นพื้นในโอกาสที่มีสัญญาณโชคอื่นๆ ประกอบ


โปรดใช้วิจารณญาณในการเลือกข้อมูล